fbpx

Mecastep on ilmanvaihdon asiantuntija

Ilmanvaihdon tutkimukset, kartoitukset ja ratkaisut

Tutkimuksissa suoritetaan IV-järjestelmän toimintakunnon, riittävyyden ja puhtauden tarkastelu. IV-kartoituksen avulla tilaaja saa hyvän käsityksen IV-järjestelmän kunnosta ja toimenpiteistä, joilla järjestelmän toimivuutta voidaan parantaa.

Palvelu on erinomainen työkalu ensimmäisenä vaiheena sisäilmaongelman selvitystyössä, tai jos selvityksistä huolimatta ei tiedetä mistä sisäilmaongelma johtuu. Palvelu toimii ennakoivana työkaluna, jos toiminnan luonne kiinteistössä on muuttumassa tai jos muutoin tarvitaan tietoa tulevia investointeja varten ilmanvaihtojärjestelmän muutoksien osalta.

1. Aloitus

Aloituksen yhteydessä kerätään lähtötiedot, selvitetään tutkimuksen syy ja perehdytään projektin taustoihin. Asiakkaalle toimitetaan tutkimussuunnitelma ja aikataulutus.

2. Olosuhdekysely ja jatkuvatoiminen olosuhdemittaus

Olosuhdekyselyllä selvitetään käyttäjien kokema sisäilman laatu. Käyttäjien havainnot saadaan kerättyä kokonaiskuvana, mutta kohdennettuna tiloihin. Tärkeintä on, että ei jouduta olemaan huhujen ja epämääräisen tiedon varassa, jolloin käyttäjien havaintojen avulla voidaan kohdentaa tehtäviä tutkimuksia. Jatkuvatoimisella olosuhdemittauksella mitataan sisätilojen tavanomaiset fysikaaliset suureet, eli lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus ja paine-erot rakennuksen vaipan yli. Jatkuvatoimisella olosuhdemittauksella selvitetään rakennuksen ja ilmanvaihdon käyttäytymistä seurantajakson ajan.

3. Ilmanvaihdon kartoitus

Ilmanvaihdon kartoituksessa keskeisessä roolissa on ilmanvaihdon tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys. Ilmanvaihdon toimintakunto selvitetään ja samalla tarkastellaan ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus.

4. Raportointi ja jatkotoimenpiteet

Raportointi on tehty ratkaisukeskeisesti, eli asiakkaalle tuodaan esiin seikat, jotka heikentävät ilmanvaihdon toimivuutta ja tilojen käyttömukavuutta. Raporttiin kuuluvat mittauspöytäkirjat, havainnot sekä tietysti toimenpidesuositukset. Korjaustoimenpiteet voidaan tehdä Mecastepin kanssa yhteistyössä tai asiakas voi tehdä tai teetättää ne itse. Joka tapauksessa korjausten laatu tulee varmentaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutus koettuun sisäilmaan todeta.

Mietityttääkö sinua kiinteistönne ilmanvaihto?

Jos käyttämässänne kiinteistössä esiintyy puutteellista ilmanvaihtoa tai epämiellyttävää hajua, niin anna meidän tutkia tilanne ja antaa ratkaisuehdotus.

Tilakohtainen ilmanvaihtolaite Saneair

Saneair on tilakohtainen ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla, joka parantaa selvästi koko rakennuksen ilmanlaatua. Se on helppo asentaa tuuletusikkunaan tai –luukkuun/ seinään toimistossa, liikehuoneistossa tai kotona. Se on hiljainen, allergiaystävällinen ja kuluttaa vain vähän sähköä.

 

Ominaisuudet ja hyödyt

  • Ottaa lämmön talteen ja kierrättää takaisin sisäilmaan
  • Soveltuu lähes mihin tahansa tilaan ja rakennukseen
  • Helppo ja nopea asentaa
  • Säästää lämmityskuluissa