fbpx

LÖSNING SOM SPARAR VÄRMEENERGI

LÖSNING SOM
SPARAR VÄRMEENERGI

Saneair är en ventilationsmaskin med värmeåtervinning till utrymmen som har bristfällig eller otillräcklig ventilation.

Ett av de vanligaste problemen med inomhusmiljöer är otillräcklig ventilation.

Otillräcklig ventilation upplevs som unken inomhusluft och brist på syre. Dålig inomhusluft i byggnader kan orsaka många olika slags hälsobesvär och minska arbetseffektiviteten och trivseln. Det är därför ytterst viktigt att se till att inomhusluften hålls ren och fräsch i bostäder och på arbetsplatser, i skolor eller på daghem.

SANEAIR är en utrymmesspecifik ventilationsapparat med värmeåtervinning som förbättrar luftkvaliteteten i hela lokalen märkbart. Det är enkelt att montera fast den i ventileringsfönstret/-luckan på väggen i kontoret, affärslokalen eller hemma. Den är tyst, allergivänlig och energisnål.