fbpx

Tutkimme ja analysoimme

Sisäilmatutkimukset ja ilmanlaadun hallinnan ratkaisut

Sisäilman laatuun vaikuttavat ongelmat ilmenevät usein poikkeavana hajuna tai käyttäjien oireiluna. Kattavilla sisäilmatutkimuksilla selvitämme kiinteistössä olevan mahdollisen haitan tai altisteen lähteen. Teemme sisäilmatutkimuksia pääasiassa erilaisissa toimistotiloissa, kaupan alan ja teollisuuden rakennuksissa sekä asuinrakennuksissa.

Tutkimuskokonaisuudet voivat sisältää yhden tai useamman tyyppisiä mittauksia. Käyttämämme tutkimusmenetelmät ja tutkimusten laajuus määräytyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja kohteen mukaisesti. Tutkimusten tehokas kohdentaminen säästää aikaa ja kustannuksia.

Sisäilmatutkimusten tuloksia käytetään arvioitaessa tilojen käyttäjille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tulosten perusteella laadittuja johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia voidaan hyödyntää korjaussuunnittelussa.

Sertifioitua osaamista

Kokenut henkilökuntamme suunnittelee ja tekee tutkimuksia asiakkaidemme sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkijamme ovat kouluttautuneet asianmukaisesti. Tutkimuksista vastaavat mm. rakennusterveysasiantuntija (RTA) ja kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT). Henkilökuntamme ylläpitää osaamistaan lisäkouluttautumalla ja seuraamalla tutkimusmenetelmien ja alan kehittymistä jatkuvasti.

Asuntojen ja niihin rinnastettavien tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien sisäilmatutkimuksissa noudatamme STM:n asetusta 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Toimistotilojen sisäilmatutkimuksissa hyödynnämme Työterveyslaitoksen määrittelemiä viitearvoja toimistoympäristöille.

Käytämme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologisissa ja kemiallisissa tutkimuksissa Eviran hyväksymiä laboratorioita, joissa ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset ja kemialliset analyysit ovat soveltuvin osin akkreditoituja (FINAS).

Sisäilmatutkimuksen vaiheet

Sisäilmatutkimusprojekti etenee yleensä vaiheistetusti. Eteneminen vaiheittain mahdollistaa tutkimusten kohdentamisen kustannustehokkaasti. Mecastepin sisäilmatutkimuspalvelut koostuvat erilaisista mittauksista, selvityksistä ja tutkimuksista. Projektin laajuuden ja kohteen erityispiirteiden mukaisesti, sisäilmatutkimusprojekti voi sisältää yhden tai useampia seuraavista vaiheista:

  • Esiselvitys
  • Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta
  • Olosuhdekysely
  • Sisäilmamittaukset
  • Rakennustekniset tutkimukset
  • Ilmanvaihtotekniset tutkimukset
  • Raportointi ja projektin päättäminen